Звіт керівника за 2017-2018 н.р.


ЗВІТ
ЗАВІДУВАЧА ДНЗ № 64
перед педагогічним колективом та громадськістю за  2017-2018 н.р.

Дошкільний навчальний заклад №64 комунальної власності, комбінованого типу м. Миколаєва,   введений в експлуатацію в 1962 р. Побудований за типовим проектом і розрахований на 6 груп та 127 дітей,  загальна площа приміщення 1022,3 кв.м. У 2017-2018 навчальному році в ДНЗ № 64 функціонує 10 груп. З вересня 2017 року у закладі адміністрацією закладу на прохання батьків було відкрито інклюзивну групу. Списковий склад дітей у закладі  – 226 дітей, серед них 9 дітей – переселенці, 14 – діти учасників бойових дій, малозабезпечені – 3 сім ї, багатодітні – 18 сімей.
    Режим роботи закладу– 12 год в день. Навчальний рік  в ДНЗ триває з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, з 1 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.
Протягом останніх  років кількість дітей поступово збільшується:
2012 р.  - 218 дітей;
2014 – 223 дитини;
2015-2016н.р. – 226 дітей;
2016 – 2017 н.р. - 226 дітей;
2017 -2018 н.р. – 226 дітей.
         Очолює колектив ДНЗ № 64  Паначова Олена Анатоліївна з вищою дощкільною освітою, педагогічний стаж  31 рік, з них на посаді завідувача більше  10 років.
         Згідно  наказу Міносвіти і науки України №1015 від 04.11.2010р. «Про затвердження Типових штатних нормативів ДНЗ», ДНЗ № 64 кадрами повністю укомплектований. Кадровий склад включає :
   -    25 педагогів: 1- завідувач, 1 – вихователь-методист; 1 - музичний керівник, 1 -інструктор з фізкультури, 0,5 ставки - практичний психолог; 3 – вчителя-логопеда, 17 вихователів;
 -     18  осіб технічного персоналу.
         Рівень освіти та майстерності педагогів достатньо високий. Вищу фахову освіту мають 16 педагогів, вищу нефахову – 5 педагогів,  середня педагогічна освіта – 4 педагога.   
         З боку керівника закладу постійно здійснюється аналіз рівня  кваліфікації педагогів:
-       відповідають займаній посаді – 2 педагога,
-       «спеціалісти» - 3 педагога, 
-       «спеціаліст 1 категорії» - 5 педагогів,
-        «спеціаліст 2 категорії» - 5 педагогів,
-       «спеціаліст вищої категорії» - 8 педагогів,
-       педагогічне  звання  «вихователь-методист» мають 3  педагога,
-        «старший вихователь» – 1 педагог,
-       «старший вчитель» - 1 педагог.
         Вихователь-методист закладу – Маланчук Олена Вікторівна, вища дошкільна освіта, педагогічний стаж 7 років, спеціаліст 1 категорії.
         Функціонування дошкільного закладу у 2017 – 2018 н. р. регламентувалося нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами та наказами: «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форми власності» (наказ № 446 від 20.04. 2015), інструктивно-методичні рекомендації  «Щодо організації освітньої роботи в ДНЗ у 2017 – 2018 н.р.»,  «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» , «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811); Базовим компонент дошкільної освіти в Україні (оновлений варіант),  Статутом ДНЗ № 64 та річним планом роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік.
  Протягом навчального року ДНЗ працював за  Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Навчальні плани всіх педагогів складені державною мовою згідно з Законом України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та  методичних рекомендацій, що забезпечують всебічний розвиток особистості дитини.
         У 2017-2018 н.р. зусилля колективу були спрямовані на реалізацію проблемної теми «Формування компетентної, здорової та розвиненої особистості, громадянина України – основа цілісного загального розвитку дитини дошкільного віку» та  завдань річного плану роботи ДНЗ:
1.     Формувати предметно-практичну компетенцію дітей дошкільного віку під час ознайомлення з різними професіями дорослих на комбінованих та інтегрованих заняттях.
2.     Спрямувати освітній процес на формування лексико-граматичної складової мовленнєвої діяльності дошкільників в системі комплексних та тематичних занять.
3.     Удосконалювати цілеспрямовану діяльність педагогів щодо забезпечення і зміцнення здоров’я кожного вихованця через ефективну взаємодію з батьками.
Всі  завдання реалізовувалися у різних формах методичної роботи: на педрадах, семінарських заняттях, тренінгах, відкритих колективних переглядах, педагогічних читаннях та різних формах діяльності, вивчались під час тематичних  перевірок.
На виконання завдань річного плану у ДНЗ проводилися різні форми діяльності закладу. Проведено 4 педради:
№ 1 – «Про завдання діяльності педколективу»
№2 – «Знайомство з професіями дорослих»
№3 – «Формуємо лексико-граматичну складову мовленнєвої діяльності дошкільників»
№4 – «Цілеспрямована діяльність  з питань збереження і зміцнення здоров’я дітей»
На вирішення основного завдання протягом навчального року працювала проблемна група «Формування лексико-граматичної складової мовлення дошкільників» (керівник Мішина Н.Ф.). Проведено семінар-тренінг для педагогів «Вчимо мову із задоволенням» (вихователь-методист Маланчук О.В.) та практичний показ комплексних та тематичних занять з розвитку мовлення за методикою А.Богуш:
-         «Маленьке кошенятко» з дітьми молодшої санаторної групи, вихователь Міхалкова А.В.;
-          « Пригоди білочки» - для дітей середньої санаторної групи, вихователь Царенко О.Г.;
-          « Том та його нові друзі» з дітьми старшої групи, вихователь Харченко О.М.
На високому професійному рівні пройшли заняття на методичному об’єднанні для вчителів-логопедів Заводського району:
-         «Будуть діти чітко говорити, а Смішарики радіти!» (автоматизація звука «ш») з дітьми логопедичної групи №1, вчитель-логопед Мішина Н.Ф.;
-         «На бабусиній фермі», формування лексико-граматичної компетенції дітей логопедичної групи №2, вчитель-логопед Калашник Ю.О.
Кожного року на базі ДНЗ № 64 з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи проходять методичні об’єднання осередку.  У цьому навчальному році відкриті заняття з  формування предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку під час ознайомлення з різними професіями дорослих на  предметному та інтегрованому заняттях показали вихователі:
-         «Запобігти, врятувати, допомогти!» з дітьми середньої санаторної групи, вихователь Лебедик О.Ю.;
-         «Полюби свою справу – станеш майстером на славу»  з дітьми старшої санаторної групи про банківські справи, вихователь  Малюгина Л.М.
Для педагогів нашого закладу відкриті заняття з означеної теми та на виконання річного завдання  на колективних переглядах показали:
-         «Про двірника ми знаємо, про чистоту ми дбаємо» з дітьми різновікової групи, вихователь Івершина Н.С.;
-         «До магазину ми підемо і продуктів наберемо» з дітьми логопедичної групи №1, вихователь Бойченко О.В.
З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією були охоплені контролем всі педагоги закладу. Було виявлено, що основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку  в нашому закладі  залишаються заняття. Педагоги проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.
В ході вивчення організації освітнього  процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу адміністрацією  закладу  з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН  від 30.11. 2012 №1352. Педагоги закладу намагаються освітній процес постійно будувати, впроваджуючи сучасні  інноваційні технології. І головна інновація нашого закладу – це сучасний БЛОГ ДНЗ № 64 «Барвінок», на якому висвітлюється діяльність нашого колективу, нашої великої сім’ї : діти, батьки, колектив ДНЗ.
За звітний навчальний рік приділялася велика увага роботі з батьками: організовувалися спільні виставки  різної тематики: «Золота осінь України», «Парад новорічних ялинок», «Мистецькі вироби українських умільців», «Великодні дива», фотовиставка «Україна – це ми!». Протягом року проводилися огляди  «На кращу підготовку груп до навчального року»,  «Кращий  город на вікні»  та ін.
Для батьків закладу було проведено майстер-клас «Навчу маму, навчу тата» (формування лексико-граматичної сторони мовлення вдома, покращення взаємодії з дітьми -  вчитель-логопед Мішина Н.Ф., практичний психолог Карсканова С.В.). Батьки були зацікавлені участю у такому виді роботи  та дійсно побачили в цьому необхідність задля своїх дітей.
Педагоги закладу застосовують всі можливі заходи, що сприяють гармонізації та демократизації взаємин між педагогами, дітьми та батьками, що є основою у формуванні здорових відносин. У кожній групі обладнано консультативні куточки для батьків, у яких є консультативні та інформаційні матеріали «Доцільний одяг у групі та на прогулянці», «Фізкультура в вашій родині», папки-пересувки «Сучасні діти і комп’ютер, телевізор», «Раціональне харчування дитини», скриньки «Запитуйте – відповідаємо!».
Суттєву консультативну  допомогу батькам у вихованні та розвитку дітей надає практичний психолог закладу Карсканова С.В.
Більшість батьків є активними учасниками щодо благоустрою групових кімнат, ігрових і спортивних майданчиків у дошкільному навчальному закладі. Колектив педагогів ДНЗ створює та підтримує традиції проведення спільно з батьками наступних цікавих оздоровчо-спортивних заходів:
-       тематичні фотовиставки;
-       спортивні змагання татусів разом зі своїми дітьми «Ми веселі козаки – гарні діти і батьки!»;
-       спортивні змагання до Дня захисту дітей у спорткомплексі «Надія»;
Ці свята та розваги підвищують міць відносин та поваги у сім’ї, фізичну підготовку дітей, піднімають емоційний настрій, викликають задоволення як у дітей, так і дорослих.
На чільне місце у процесі роботи адміністрація закладу та педагоги нашого ДНЗ ставлять особистісно орієнтований підхід, коли  в центрі освітнього процесу стоять інтереси дитини, охорона і зміцнення її здоров’я, як психічного так і фізичного. З метою усвідомлення дітьми необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров я, у ДНЗ працює інструктор з фізичного виховання Антонова О.О. Колективом напрацьована і втілюється в роботу ціла оздоровча система: ранкова гімнастика під музичний супровід, фізкультурні заняття з використанням елементів методики М. Єфименка, фізкультхвилинки, гімнастика пробудження, загартовуючі процедури, прогулянки, рухливі ігри в приміщенні та на прогулянці, арт -, казко-, музико-, пісочна терапії, дитячий туризм. В цьому навчальному році інструктором з фізичного виховання Антоновою О.О. для батьків  середньої санаторної групи було проведено акцентоване  заняття за  методикою М.Єфименка «Час збирати врожай». Всі вищезазначені заходи сприяли вирішенню річного завдання з удосконалення цілеспрямованої діяльності педагогів щодо забезпечення і зміцнення здоров’я кожного вихованця через ефективну взаємодію з батьками.
Пишаємося ми і підготовкою дітей до школи, знаннями, які отримують майбутні наші випускники. Кожне заняття у старших дошкільників є відкритим для відвідування батьками. Спеціально організоване інтегроване заняття «Мандруємо за казкою» для батьків, директора і вчителів ЗОШ № 17 показали діти старшої санаторної групи, вихователь Соколова Л.Г.
Особливу увагу необхідно приділити і нашим сучасним, цікавим, яскравим та насиченим святам і розвагам, «майстер-класам» нашого  музичного керівника Назарової Н.В.  Протягом навчального року, згідно річного плану,  у закладі разом з батьками проводяться  свята та розваги: осінні свята,  Новорічні та Різдвяні свята, Свято Миколая, мамине свято, Великдень, весняні казки, випускні свята, розваги  «Коли Зима з Весною зустрічається». За батьківської фінансової допомоги до всіх свят готуються яскраві костюми для наших дітей, талановитими руками педагогів – цікаве оснащення музичної зали. Маленькі артисти з задоволенням виконують всі ролі, пісні, таночки, а головне – вони знають – «Ми – молодці!».
Для нашої малечі проводяться також тематичні дні та тижні, виставки: День захисту дітей, День сміху, День Землі, Тиждень безпеки дитини, Тиждень театру, Тиждень рідної мови, Шевченківський Тиждень. Насиченою і цікавою була виставка у загальному коридорі «Парад Новорічних ялинок», на якій педагоги закладу та майже всі батьки продемонстрували неабияку творчість та досконалість, власні досягнення.
           Педагогічний колектив, адміністрація закладу  плідно працюють з батьками з усіх напрямків. Створені і постійно працюють батьківські комітети дошкільного закладу і вікових груп. Батьки є активними учасниками освітнього процесу, а саме:  учасники свят та розваг, активні у проведенні оглядів і виставок різної тематики. А скільки задоволення отримали діти і батьки від спортивних змагань «Ми веселі козаки – гарні діти і батьки!», який проходить щороку на день Захисника Вітчизни 14 жовтня.          Вся медична робота в закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».  Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:
-         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;
-         проводиться  щоденний  огляд  дітей  старшою медичною сестрою (до лютого – Іваненко І.В., з квітня – Кульбацька О.В.)
-         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад, консультацій.
          У дошкільному навчальному закладі постійно проводяться загартовуючі процедури. Обов’язкова щоденна гімнастика пробудження. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться щомісяця «Дні здоров’я», спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться цікаві віршовані фізкультхвилинки. Влітку проводяться оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні  повноцінного харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, обливанні ніг прохолодною водою. 
         Адміністрація закладу належну увагу приділяє організації  харчування, що  є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється  завідувачем ДНЗ та старшою медичною сестрою.  Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості.  Кожен місяць визначається хімічний склад та енергетична цінність продуктів, для визначення калорій, які споживають діти. Старша медична сестра робить аналіз харчування за кожний квартал.
 Харчування в ДНЗ триразове, а для санаторних груп 4-х разове.  В зв’язку із збільшенням цін на продукти і недофінансуванням,  не виконуються норми харчування таких продуктів , як:  риба-37%, яйце-51%, молоко-49%, сир твердий та кисломолочний - 57%,  овочі, фрукти – на 32%, але їх відсутність замінюють в достатній кількості соки. Скарг на  якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було. У ДНЗ працює рада з питань харчування, де члени ради, в яку входять і батьки, мають можливість проводити контроль за організацією харчування.
За харчування батьки сплачують 60% , решту сплачує Миколаївська  міська рада. Меню складається на 4 підгрупи: ясла звичайні, ясла санаторні, садові групи звичайні, садові групи санаторні.
Працівники ДНЗ два рази на рік проходять обов’язкове медичне обстеження .
         Для дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі закуповуються  миючі засоби та дезинфікуючі засоби. У цьому році  управлінням освіти Миколаївської міської ради заклад був забезпечений миючими засобами.
Медикаменти для надання першої допомоги дітям закуповуються за рахунок коштів, виділених управлінням освіти Миколаївської міської ради (735 грн.), але, протягом року, за батьківські благодійні внески докуповуються усі необхідні медикаменти як для медичного кабінету так і для всіх груп.
Велику увагу адміністрація закладу приділяє матеріально-технічному забезпеченню та оснащенню освітнього процесу. Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору.  Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, дитячих комп’ютерів). У цьому році  батьки старшої санаторної групи подарували телевізор для дітей своєї групи.
Питання адміністративно-господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника дошкільного навчального закладу.  На вирішення  його потрібні кошти. Закладу вже  55 років, і жодного капітального ремонту не було. Клопотання щодо ремонту покрівлі  даху будівлі, тріщин стін будівлі, ремонту асфальтового покриття подвір’я подаються до управління освіти щороку. Але кошти на ці дороговартісні роботи не виділяються.
Адміністрація закладу та співробітники  в цьому навчальному році продовжили благоустрій території закладу. Напередодні нашого зібрання ми разом з батьківською спільнотою провели великий Ярмарок. Вдячні слова батькам, які показали свою небайдужість та проявити творчість у виготовленні пирогів, тістечок, напоїв, різних солодощів, фруктів та у проведенні майстер-класів. Отримані гроші у сумі 5 128 грн. будуть використані на придбання обладнання, оснащення та декору групових ділянок та подвір’я закладу.
Зазначаємо, що фінансово-господарська  діяльність закладу, здійснюється згідно кошторису, сформованого Централізованою бухгалтерією управління освіти Миколаївської міської ради. Фінансові асигнування на 2017 – 2018 н.р. рік було заплановано на захищені статті та деякі ремонтні роботи за клопотанням адміністрації ДНЗ:
-         поточний ремонт 2 (з 4 у наявності) приміщень харчоблоку на суму 74 541грн.,
-         обробка дерев’яних конструкцій на суму 58 027грн.,
-         постільна білизна – 5 310грн.
-         дошкільному закладу було виділено білий папір для копіювання та друку, яким ми повністю забезпечені.
У дошкільному навчальному закладі з грудня 2014 року працює Благодійна організація «Барвінок» з добровільних внесків батьків.
Щомісячно завідувач закладу та директор Благодійної організації розміщують звіт щодо витрати внесених коштів на сайті управління освіти Миколаївської міської ради, на блозі дошкільного  навчального закладу та загальному батьківському куточку. Щоквартально директор організації звітує Податковій інспекції щодо витрати коштів фонду. До вашої уваги надходження та витрати коштів протягом 2017-2018 н.р.:на 01.06.2017р. залишок коштів – 5 739грн.17коп. З 01.06.2017 по 31.12.2017 надходження коштів – 25 515грн, витрати складають 21 414 грн.10коп; з 01.01.2018 по 01.06.2018 надходження – 13 339грн, витрати – 14 680грн.89коп.
Про необхідність придбання матеріально-технічних засобів, оснащення освітнього процесу за кошти благодійних внесків батьківський комітет закладу разом з батьківськими комітетами груп та завідувачем визначилися і спланували у вересні місяці 2017р. У взаємодії завідувача ДНЗ, батьківського комітету закладу, батьківських комітетів  всіх груп у 2017 – 2018 навчальному році на покращення матеріально-технічної бази ДНЗ було придбано наступне:
-         Будівельні матеріали: на суму 2 861грн. 95коп.;
-         Матеріально-технічне забезпечення (меблі,двері, стенди, іграшки, спортивне та музичне обладнання):  42 777грн. 74коп.;  
-         Господарчі товари: 18 958грн. 61коп.;    
-         Дидактичний матеріал -  6 476грн. 70коп.;
-         Методична література – 2 935грн. 30коп.;        .
-         Канцтовари –  5 656грн. 26коп.;
-         Послуги інтернету (2комп’ютера) – 2400грн.;
-         Ремонт 2 приміщень харчоблоку – 6 166грн. 48коп.;
-         Ремонт вбиральні – 223грн. 30коп.;
-         Пошив дитячих  костюмів –   5 408грн. 41коп.;  
-         Благоустрій території ДНЗ – 7 415 грн. 67коп.;
-         Перезарядка вогнегасників – 330грн.;
-         Передплата періодичних видань на 2018р. – 3312грн. 16коп.;
-         Обслуговування принтера – 766грн.;
-         Реставрація рельєфу «Барвінок» - 1000грн.;
-         Вивезення сміття – 2 750грн.;
-         Діагностика  пральної машини – 150 грн.;
-         Ремонт газового котла – 522грн.;
-         Ламінатор, плівка для ламінатору – 1 200 грн., 440 грн.;
-         Перевірка димоходів -100грн.;
-         Пилосмок (2шт) – 5 799грн.80коп.;
-         Подарунки дітям: до Дня Св. Миколая – 1 268грн.80 грн,; 1 Вересня – 794 грн.; 1 червня – 564 грн.; «Веселі старти» - 236грн.;
-         Завезення чорнозему для оновлення городніх ділянок – 1 350грн.;
-         Завезення піску в пісочниці на ігрових майданчиках (2 машини) – 2 200грн.;   
Відповідальні особи за реєстрацію на баланс ДНЗ  - завгосп Малина Л.А., кастелянка Краснікова В.М.
         Це все свідчить, що адміністрація ДНЗ  не лише чекає на фінансування  з бюджету, але й намагається  залучати додаткові  кошти, добровільну фінансову допомогу батьків  для  підтримки функціонування  і розвитку  дошкільного навчального закладу, покращення
 Перед нами стоїть цілий ряд невирішених проблем. Серед них:
-         ремонт  покрівлі даху закладу ( вже декілька років ми подаємо клопотання на управління освіти);
-         продовжити заміну вікон;
-         заміна газової плити на електричну, або нову газову;
-         продовжити придбання постільної білизни, рушників;
-         ремонт та покрівля сараю;
-         ремонт підлоги та заміна лінолеуму у загальному коридорі та деяких групах;
-         облаштування пожежної сигналізації,  близкозахисту,  тривожної кнопки;
-         облаштування та озеленення подвір’я закладу;
-         продовжити придбання сучасних технічних засобів навчання.Немає коментарів:

Дописати коментар