Звіт керівника за 2016-2017 н.р.

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ № 64
перед педагогічним колективом та громадськістю за  2016-2017 н.р.
                 
Дошкільний навчальний заклад №64 комунальної власності, комбінованого типу м. Миколаєва   введений в експлуатацію в 1962 р. Побудований за типовим проектом і розрахований на 6 груп та 127 дітей,  загальна площа приміщення 1022,3 кв.м. У 2016-2017 навчальному році в             ДНЗ № 64 функціонує 10 груп ,  списковий склад  – 226 дітей.
    Режим роботи закладу– 12 год в день. Навчальний рік  в ДНЗ триває з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, з 1 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.
Протягом останніх  років кількість дітей поступово збільшується:
2012 р.  - 218 дітей;
2014 – 223дитини;
2015-2016н.р. – 226дітей;
2016 – 2017 н.р. - 226 дітей
      Очолює колектив ДНЗ № 64  Паначова Олена Анатоліївна з вищою освітою, педагогічний стаж  30 років, з них на посаді завідувача – майже 10 років.
         Згідно  наказу Міносвіти і науки України №1015 від 04.11.2010р. «Про затвердження Типових штатних нормативів ДНЗ», ДНЗ № 64 кадрами повністю укомплектований. Кадровий склад включає :
   -    24 педагога: 1  музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 0,5 ставки - практичний психолог; 1ставка - 2 - вихователя-методиста; 3 – вчителя – логопеда, 15 вихователів;
 -     18  осіб технічного персоналу.
         Рівень освіти та майстерності педагогів достатньо високий. Вищу фахову освіту мають 15 педагогів, вищу нефахову – 4 педагога,  середня педагогічна освіта – 5 педагогів.   
         З боку керівника закладу постійно здійснюється аналіз рівня  кваліфікації педагогів:
-       відповідають займаній посаді – 3,
-       «спеціалісти» - 3 педагога, 
-       «спеціаліст 1 категорії» - 4 педагога,
-       5 педагогів - «спеціаліст 2 категорії»,
-       «спеціаліст вищої категорії» - 7 педагогів,
-       педагогічне  звання  “вихователь-методист” мають 3  педагога ,
-        «старший вихователь» – 1 педагог.
    Вихователь-методист Матієнко Алла Миколаївна, освіта вища, педагогічний стаж 42 роки, з них на посаді вихователя-методиста 32 роки,спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання “старший вихователь”, відмінник освіти і науки України.
Вихователь-методист Маланчук Олена Вікторівна, вища дошкільна освіта, педагогічний стаж 6 років, спеціаліст 2 категорії.
    Функціонування дошкільного закладу у 2016 – 2017 н. р. регламентувалося нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України “Про дошкільну освіту“, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 “Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу”, від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами та наказами: «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форми власності» (наказ № 446 від 20.04. 2015), інструктивно-методичні рекомендації  «Щодо організації освітньої роботи в ДНЗ у 2016 – 2017 н.р.»,  «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» , «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811); Базовим компонент дошкільної освіти в Україні(оновлений варіант),  статутом ДНЗ № 64 та річним планом роботи ДНЗ на 2016-2017 навчальний рік
      Протягом навчального року ДНЗ працював за  Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Навчальні плани складені державною мовою на основі методичних рекомендацій, що забезпечують всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та  програмою «Дитина».
    У 2016-2017н.р. зусилля колективу були спрямовані на реалізацію завдань Базового компонента, державної  Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», проблемної теми «Формування компетентної, здорової та розвиненої особистості, громадянина України – основа цілісного загального розвитку дитини дошкільного віку» та  завдань річного плану роботи ДНЗ:
1.     Сприяти розвитку мистецької культури дитини дошкільного віку через різні види зображувальної діяльності та техніки образотворення.
2.     Продовжити національно-патріотичне виховання дошкільників шляхом реалізації набутих знань та поповнення новими з українського народознавства.
3.    Продовжити цілеспрямовану діяльність щодо забезпечення і зміцнення здоров’я кожної дитини через ефективну взаємодію з батьками.
Всі  завдання реалізовувалися у різних формах методичної роботи: на педрадах, семінарських заняттях, тренінгах, відкритих колективних переглядах, педагогічних читаннях та різних формах діяльності, вивчались під час тематичних  перевірок.
На виконання завдань річного плану у ДНЗ проводилися різні форми діяльності закладу. Проведено 4 педради:
№ 1 – «Про завдання діяльності педколективу»
№2 – «Мистецька культура дошкільника у різних видах зображувальної              
          діяльності»
№3 – «Формування особистості дошкільника засобами народознавства»
№4 – «Взаємодія з батьками з питань збереження і зміцнення здоровя дітей»
Протягом навчального року працювала проблемна група «Українське народознавство в ДНЗ», проведено семінар-тренінг для педагогів «Здоров’язбережувальні технології», проводилися дні відкритих дверей, вивчався і впроваджувався передовий педагогічний досвід, проводилися діагностика та моніторингові дослідження.
За звітний навчальний рік приділялася велика увага роботі з батьками: організовувалися спільні виставки  різної тематики: «Золота осінь України», «Мистецькі вироби українських умільців», «Великодні дива», фотовиставка «Люби свою родину, люби свою країну – вони в тебе єдині». Протягом року проводилися огляди  «На кращу підготовку груп до навчального року», «Кращий захід  року», «Кращий  город на вікні»  та ін.
Для батьків закладу було проведено семінар-практикум з елементами тренінгу щодо взаємодії ДНЗ та родини «Відкриваємо горизонти життя разом». Метою заходу було ознайомлення батьків з видами здоровязбережувальних технологій, які застосовуються педагогами закладу для формування в дошкільників необхідних знань, вмінь та навичок ведення здорового способу життя дітей, залучення їх до використання даних технологій вдома. Батьки були зацікавлені участю у такому виді роботи щодо взаємодії з ДНЗ та дійсно побачили в цьому необхідність задля здоров’я їх дітей.
  Педагоги нашого закладу застосовують всі можливі заходи, що сприяють гармонізації та демократизації взаємин між педагогами та батьками, що є основою у формуванні здорових відносин. У кожній групі обладнано консультативні куточки для батьків, у яких є консультативні та інформаційні матеріали «Доцільний одяг у групі та на прогулянці», «Фізкультура в вашій родині», папки-пересувки «Сучасні діти і комп’ютер, телевізор», «Раціональне харчування дитини», скриньки «Запитуйте – відповідаємо!». Більшість батьків є активними учасниками щодо благоустрою групових кімнат, ігрових і спортивних майданчиків у дошкільному навчальному закладі. Колектив педагогів ДНЗ створює та підтримує традиції проведення спільно з батьками таких заходів та розваг:
-       фотовиставки;
-       спортивні змагання татусів разом зі своїми дітьми «Ми веселі козаки – гарні діти і батьки!»;
-       спортивні змагання до Дня захисту дітей у спорткомплексі «Надія»;
-       спортивно-музичні розваги для дітей разом з батьками до Дня сім’ї «Ми любимо спорт сімєю».
 Ці розваги підвищують міць відносин у сім’ї, фізичну підготовку дітей, піднімають емоційний настрій, викликають задоволення як у дітей, так і дорослих.
  Кожного року на базі ДНЗ № 64 з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи проходять методичні об’єднання осередку.  У цьому навчальному році відкриті  заняття з українського народознавства показали вихователі: предметне –«Щоб мати, треба працювати» з дітьми молодшої гупи (вих.Сотнікова Н.С.), інтегроване – «Цікавинки про сіль» з дітьми старшої санаторної групи (вих. Міхалкова А.В.)
З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією були охоплені контролем всі педагоги закладу. Було виявлено, що основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку  в нашому закладі  залишаються заняття. Педагоги проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.
В ході вивчення організації освітнього  процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу адміністрацією  закладу  з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН  від 30.11. 2012 №1352.
На чільне місце у процесі роботи адміністрація закладу та педагоги нашого ДНЗ ставлять особистісно  орієнтований підхід, коли  в центрі навчально –виховного процесу стоять інтереси дитини, охорона і зміцнення її здоров’я, як психічного так і фізичного. З метою усвідомлення дітьми необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров я, у ДНЗ працює інструктор з фізичного виховання Антонова О.О. Колективом напрацьована і втілюється в роботу ціла оздоровча система: ранкова гімнастика під музичний супровід, фізкультурні заняття з використанням елементів методики М. Єфименка, фізкультхвилинки, гімнастика пробудження, загартовуючі процедури, прогулянки, рухливі ігри в приміщенні та на прогулянці, арт - казко – музико - пісочна терапії. Цікаво пройшли відкриті покази комплексних оздоровчо-педагогічних занять та фізкомплексів (після денного сну та на повітрі) «Наша традиція – бути здоровими!»:
-       ясельна група – рухливі ігри на свіжому повітрі (прогулянці) «Фізкомплекс для дітей раннього віку» (вих. Дудник О.М.);
-       ясельна санаторна група – фізкомплекс після денного сну- гімнастика пробудження  «Ми - веселі козенята»
(вих. Захарченко І.В.);
-       молодша група – фізкомплекс на свіжому повітрі (прогулянці) «Бабусині гуси» (вих.. Сотнікова Н.С.);
-       молодша санаторна група – тематичне заняття за програмою «Освіта для сталого розвитку» «Вода-водичка»
(вих.. Царенко О.Г.);
-       різновікова група – фізкомплекс на свіжому повітрі (прогулянці) «Лисичка- сестричка та сірий вовк» (вих. Харченко О.М.);
-       санаторно-логопедична група – оздоровчо-педагогічне заняття
«В кожній насінині  живе добринка» (вих..Лебедик О.Ю.).
Вважаємо, що завдяки такій формі роботи з дітьми вихователі значно покращають розвиток навичок виконання різних видів рухів, відбувається розвиток фізичних якостей дошкільників завдяки індивідуальному для кожного добору вправ.  Вихователі застосовують оздоровчо-профілактичні комплекси вправ згідно групи здоров’я кожного вихованця.
Вважаємо за потрібне педагогам груп провести практичний показ для батьків на наступний навчальний рік.
Протягом навчального року у закладі разом з батьками проводяться цікаві свята та розваги: осіннє свято, осінній ярмарок, Новорічні та Різдвяні свята, Свято Миколая, мамине свято, Великдень, Шевченківські свята; весняні казки, випускні свята, спортивні свята та розваги “Веселі старти”,  “Коли Зима з Весною зустрічається”, тематичні дні та тижні: День захисту дітей, День Землі, Тиждень безпеки дитини, Тиждень театру,Тиждень рідної мови, Шевченківський Тиждень.
           Педагогічний колектив, адміністрація закладу  плідно працює з батьками з усіх напрямків. Створені і постійно працюють батьківські комітети дошкільного закладу і вікових груп. Батьки є активними учасниками освітнього процесу, а саме:  учасники свят та розваг, активні у проведенні оглядів і виставок різної А скільки задоволення отримали діти і батьки від спортивних змагань «Ми веселі козаки – гарні діти і батьки!», який проходить щороку на день Захисника Вітчизни 14 жовтня. Вперше в цьому році ми провели сімейні спортивні змагання «Ми любимо спорт сімєю». Змагалися 6 сімей, а задоволення отримали всі діти і дорослі!
          Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”.  Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні. В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:
-   контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх          ділянках роботи;
-   проводиться  щоденний  огляд  дітей  старшою медичною сестрою                      Іваненко І.В.
-   розроблена тематика для медико-педагогічних нарад, консультацій.
          У дошкільному навчальному закладі постійно проводяться загартовуючі процедури. Обов’язкова щодення гімнастика пробудження. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться щомісяця «Дні здоров’я», спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводяться оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні  повноцінного харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі. 
         Адміністрація закладу належну увагу приділяє організації  харчування, що  є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється  завідувачем ДНЗ та старшою медичною сестрою Іваненко І.В.  Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості.  Кожен місяць визначається хімічний склад та енергетична цінність продуктів, для визначення калорій, які споживають діти. Старша медична сестра робить аналіз харчування за кожний квартал.
 Харчування в ДНЗ триразове, а для санаторних груп 4-х разове.  В зв’язку із збільшенням цін на продукти і недофінансування  не виконуються норми харчування таких продуктів , як:  риба-38%, яйце-52%, молоко-50%, сир твердий та кисломолочний - 58%,  овочі, фрукти – на 30%, але їх відсутність замінюють в достатній кількості соки. Скарг на  якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було. У ДНЗ працює рада з питань харчування, де члени ради, в яку входять і батьки, мають можливість проводити контроль за організацією харчування .
За харчування батьки сплачують 60% , решту сплачує міська рада.
Меню складається на 4 підгрупи: ясла звичайні, ясла санаторні, садові групи звичайні, садові групи санаторні.
Працівники ДНЗ два рази на рік проходять обов’язкове медичне обстеження .
         Для дотримання санітарно-гігієнічних норм закуповуються  миючі засоби та дезинфікуючі засоби. У цьому році  управлінням освіти Миколаївської міської ради заклад був частково забезпечений миючими засобами: рідке мило, пральний порошок.
Медикаменти для надання першої допомоги дітям закуповуються за рахунок коштів, виділених управлінням освіти Миколаївської міської ради    (735 грн.), але, протягом року, за батьківські благодійні внески докуповуються усі необхідні медикаменти . За батьківські благодійні внески також придбано ще одну  бактерицидну лампу.
Велику увагу адміністрація закладу приділяє матеріально-технічному забезпеченню. Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору.  Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, дитячих комп’ютерів) .
Питання адміністративно - господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника.  На вирішення  його потрібні кошти. Закладу вже майже 55 років, і жодного капітального ремонту не було.
 Зазначаємо, що фінансово-господарська  діяльність закладу, здійснюється згідно кошторису, сформованого Централізованою бухгалтерією управління освіти Миколаївської міської ради. Фінансові асигнування на 2016 - 2017 н.р. рік заплановано на захищені статті та деякі ремонтні роботи за клопотанням адміністрації ДНЗ: поточний ремонт приміщення (звичайної ясельної групи) на суму 123 999 грн., поточний ремонт електромережі  на суму 39 998 грн.( відбувся у листопаді 2016р.), обробка дерев’яних конструкцій на суму 40 389 грн., придбано пральну машину (автомат) 11 300 грн.Дошкільному закладу було виділено білий папір для копіювання та друку на суму 1004.16 грн.
У дошкільному навчальному закладі з грудня 2014 року працює Благодійна організація «Барвінок» з добровільних внесків батьків, директор якої Івлєва Христина Леонідівна.
Щомісячно завідувач закладу та директор Благодійної організації розміщують звіт щодо витрати внесених коштів у загальному батьківському куточку. Щоквартально директор організації звітує Податковій інспекції щодо витрати коштів фонду.
 У взаємодії завідувача ДНЗ, директора благодійного фонду у 2016 – 2017 навчальному році було придбано наступне:
-         Будівельні матеріали: на суму 16 1181.81 грн.
-         Придбано меблів: 19 750 грн.
-         Господарчі товари: 14 007.60 грн.
-         Заміна металопластикових вікнах – 16 600 грн.
-         Іграшки, дидактичні ігри, посібники – 11 171.25 грн.
-         Килими – 7 170 грн.
-         Канцтовари – 5 096.20 грн.
-         Методична література – 3 894.40 грн
-         Картина на стіні – 510 грн.
-         Стенди – 2 730 грн.
-         Карнавальні костюми – 1 508.65 грн
-         Тканина (постільна білизна, костюми, інтер’єр зали) – 7 007.77 грн.
-         Магнітола – 934 грн.
-         Передплата періодичних видань – 2 977.46 грн.
-         Спортивний інвентар – 2 477.45 грн.
-         Установка дзвоника на воротах – 2 195.32
-         Посуд – 4 317 грн.
-         Ремонт пральної машини – 2 500 грн.
-         Бактерицидна лампа – 630 грн.
-         Медичні товари – 538.89 грн.
-         Ламінатор, плівка для ламінатору – 986 грн., 440 грн.
-         1 прогулянковий навіс на майданчики – 2 000 грн.;
-         Дерев’яні лавки на ігровому майданчику – 940 грн.
-         Рослини – 1 032.93 грн
-         Заміна та установка дверей – 3 800 грн.
-         Поточні ремонтні роботи: 743 грн.
-         Сантехніка в кімнату загального користування – 1 642. 40
-         Дошки в групах – 600 грн.
-         Стрічка бардюрна – 1 376.88 грн.
-         Ремонт та заміна котел для харчоблоку – 1 450 грн.
-         Рушники – 1 125.54 грн.
-         Подарунки дітям: до Дня Св. Миколая – 945.40 грн, 1 Вересня – 428 грн., 1 червня – 431 грн.
-         Завезення піску в пісочниці – 1 100 грн.
-         Витрати на виставки міста – 879 грн.
-         Вивезення сміття – 2 350 грн.
-         Заземлення – 500 грн.
-         Перевірка димових вентиляційних каналів – 420. 19 грн.
-         Оформлення статуту – 440 грн.
-         Ремонт принтерів, фарба для принтеру – 475 грн., 320 грн.
-         Послуги Інтернету – 700 грн.
-         Лампи для освітлення – 290.80 грн.
-         Вода питна для дітей старшої сан.гр.(куллер) – 67 грн.
-          Прання килиму – 185 грн.

Відповідальні особи за реєстрацію на баланс ДНЗ  - завгосп Малина Л.А., кастелянка Краснікова В.М.
         Це все свідчить, що адміністрація ДНЗ  не лише чекає на фінансування  з бюджету, але й намагається  залучати додаткові  кошти, добровільну фінансову допомогу батьків  для  підтримки роботи  і розвитку  дошкільного навчального закладу.
 Але перед нами стоїть цілий ряд невирішених проблем. Серед них:
-  ремонт  покрівлі даху закладу ( вже декілька років ми подаємо клопотання на управління освіти);
продовжити заміну вікон ;
-  заміна газової плити на електричну, або нову газову;
- придбання постільної білизни, рушників;
- заміна кухонного посуду;
- ремонт та покрівля сараю;
- ремонт підлоги та заміна лінолеуму у загальному коридорі та деяких групах;
- заміна кухонних меблів у молодшій санаторній та логопедичних групах №1,2;
- поточний ремонт групового приміщення у молодшій санаторній групі;
- придбання стрічки бардюрної.

Управління освіти  влітку виділяє ДНЗ кошти на:

- ремонт харчоблоку , який розпочинається 06.06.2017 рокуНемає коментарів:

Дописати коментар